ICTRecht

1493986077f0b81654eb85164e7388df9be798d150.jpg

Voor ICTRecht in Amsterdam vezorgen we enerzijds het ontwikkelprogramma voor de medewerkers als ook de coaching van de directie.

Met de directie sparren we voornamelijk over de toekomstvisie en strategie voor de middenlange termijn. Internetrecht is een markt die enorm in ontwikkeling is. Hierbinnen op een adequate manier ondernemen is altijd spannend.

 

Met de veelal zeer jonge en hooggeschoolde medewerkers voeren we POP gesprekken en bepalen we opleidingsbehoeften die we naar een opleidingsplan vertalen. De invulling wordt ook door ons gecoördineerd.